Skip to content

Faculty and Research Staff

Professor Hiroshi Saruwatari hiroshi_saruwatari [Website]
[Twitter]
Lecturer Yuki Saito yuuki_saito [Website]
[Twitter]
Assistant Professor Kouei Yamaoka kouei_yamaoka [Website]
Project Research Associate Yuki Okamoto y-oka [Website]
Project Associate Professor (Collaborator) Shinnosuke Takamichi shinnosuke_takamichi [Website]
[Twitter]
Technical Staff Norihiro Takamune norihiro_takamune  
Technical Staff Naoko Tanji naoko_tanji  
Research Collaborator Shoichi Koyama (NII)   [Website]
[Twitter]
Research Collaborator Tomohiko Nakamura (AIST)   [Website]
[Twitter]

Students

D3 Xuan Luo xuan_luo    
D3 Xin Detai detai_xin [GitHub]  
D3 Taiki Nakamura taiki_nakamura [Website]  
D2 Dong Yang yangdong    
D2 Yuta Matsunaga matsunaga-yuta339 [Website]
[Twitter]
 
D1 Yota Ueda yota_ueda    
D1 Kanami Imamura plymouth12083    
D1 Kentaro Seki seki-kentaro922 [Website]  
D1 Emiru Tsunoo tsunoo    
M2 Souta Misawa misawa-algebra    
M2 Makito Kitamura kitamura-makito    
M2 Kota Yamano yamano-kota304    
M2 Takaaki Kojima kojima-takaaki    
M2 Yusuke Kanamori kanamori-yusuke796    
M2 Wataru Nakata nakata-wataru855    
M2 Osamu Take flymoons0325    
M2 Kazuki Yamauchi yamauchi-kazuki042    
M2 Takuto Igarashi takuto0228    
M2 Kota Iura iura-kota447    
M2 Yuto Ishikawa 67yuto-1703ckun    
M2 Hiroaki Hyodo hyodo-hiroaki783    
M1 Kohei Asai asai-kohei    
M1 Takaki Hamada ee22hamadat    
M1 Sota Hirata sh020112todai    
M1 Ryo Ogawa ogawaryo2531    
M1 Ryoko Arita ryokoarita941    
M1 Aogu Wada wada-aogu    
M1 Chen Jinsheng jinsheng-chen    
M1 Rinka Nobukawa rinka-nobukawa